Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất 2019

Hợp đồng mua bán nhà đất

Tải mẫu hợp đồng mua bán đất 2019

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất mới nhất năm 2019

Hợp đồng mua bán nhà đất là văn bản thể hiện cam kế chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất giữa bên mua và bên bán theo được pháp luật quy định.

Nội dung được thể hiện rong bản hợp đồng mua bán nhà đất gồm:

  • Thông tin của bên mua và bên bán
  • Thông tin mảnh đất cần bán: diện tích đất, địa chỉ, hình thức sử dụng, mục đích, thời hạn sử dụng….
  • Giá bán/ 
  • Tiền thanh toán/ đặt cọc
  • Lệ phí chuyển nhượng
  • Điều khoản cam kết, trách nhiệm của bên A và bên B
Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất
Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Số: …………../HĐCNQSDĐ,TSGLĐ)

Hôm nay, ngày …… tháng ……… năm …………Tại…………..

Chúng tôi gồm có:

I/ BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A)

Ông/bà:…………………………………………..Năm sinh:……………………….

CMND số:…………………….Ngày cấp…………………………..Nơi cấp…………….

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………………….

Ông/bà:…………………………………………..Năm sinh:………………………………..

CMND số:…………………Ngày cấp……………………….Nơi cấp…………………..

Hộ khẩu: …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………..

Là chủ sở hữu bất động sản:………………………………………………………………..

II/ BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B)

Ông/bà:…………………………………………..Năm sinh:……………………….

CMND số:………………………Ngày cấp………………………Nơi cấp………………..

Hộ khẩu: …………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………….

Ông/bà:…………………………………………..Năm sinh:……………………….

CMND số:……………………..Ngày cấp……………………….Nơi cấp………………

Hộ khẩu: …………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………..

Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG

1. Về quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo cụ thể như sau:

– Thửa đất số: ……………………………………………………………………………………

– Tờ bản đồ số: …………………………………………………………………………………

– Địa chỉ thửa đất:………………………………………………………………………….

– Diện tích: …………………………..m2 (Bằng chữ:…………………………………..)

– Hình thức sử dụng: …………………………………………………………………………

+ Sử dụng riêng: …………………………………………………………………………..m2

+ Sử dụng chung: …………………………………………………………………………m2

– Mục đích sử dụng: ………………………………………………………………………….

—–

>>>> Xem chi tiết hoặc tải mẫu hợp đồng mua bán nhà đất 2019

Hợp đồng đặt cọc mua bán đất 2019

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất
Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

Mẫu Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Để tìm hiểu kỹ hơn về quy định của pháp luật liên quan đến hợp đồng đặt cọc, quý khách nên tham khảo ý kiến của luật sư trước khi tiến hành lập hợp đồng đặt cọc.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–***——–

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

(V/v Mua bán nhà, đất)

Hôm nay, ngày …tháng … năm 20…. tại ……………. …..TP Hà Nội, chúng tôi gồm có:

I. .Bên đặt cọc (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà): ……………………………………………………………………

Sinh ngày: ………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………..cấp ngày …………tại…….…

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………….

II. Bên nhận đặt cọc (sau đây gọi là Bên B):

Họ và tên chủ hộ:………………………………………………………

Sinh ngày: ………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………..cấp ngày ………………tại……

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………….

Các thành viên của hộ gia đình bên bán (bên B):

Ông (Bà):…………………………………………………………………

Sinh ngày: ………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………..cấp ngày …………tại…………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………

Ông (Bà): …………………………………………………………………

Sinh ngày: ………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: ………………………..cấp ngày ………………tại……………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………

>>>>>> xem chi tiết hoặc tải mẫu HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ

Giao dịch mua bán đất trong trường hợp người bán chưa có sổ đỏ đồng nghĩa với việc    không đủ điều kiện pháp lý. Do đó việc này là hết sức mạo hiểm và chứa nhiều rủi ro cho bên mua.

Tốt nhất là bạn nên đợi người bán hoàn tất giấy tờ sổ đất để đảm bảo không bị mất tiền đầu tư mua đất hoặc tranh chấp, kiện tụng sau này.

Lưu ý khi ký hợp đồng mua đất chưa có sổ đỏ 

Trong trường hợp người mua vẫn nhất quyết mua đất khi chưa có sổ đỏ, thì người bán nếu đủ điều kiện pháp lý chuyển nhượng vẫn có thể hợp pháp đứng tên trong toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Người bán và người mua cần chú ý đến các bước làm thủ tục sau đây:

  • Bên bán phải xin các đơn vị có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích đất đã thống nhất với bên mua.
  • Hai bên tiến hành soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất không có sổ đỏ theo quy định pháp luật.
  • Sau ký hoàn tất việc ký hợp đồng, bên bán chủ động xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và làm thủ tục sang tên trên sổ đỏ.

***Lưu ý: Toàn bộ thủ tục giấy tờ khác bao gồm cả các khoản tiền thuế, bên mua và bên bán phải đóng đầy đủ theo quy định pháp luật.

Gợi ý mẫu hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ

Đối với mẫu hơp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ, hợp đồng cần được cơ quan công chứng chứng thực để tránh gây ra ranh chấp về sau. Nên ngoài những điều khoản như hợp đồng bình thường, cần có thêm phần chứn thực của cơ quan công chứng và công chứng viên.

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày…… tháng ….. năm …..(Ngày ………………, năm ………), tại trụ sở Văn phòng Công chứng ……., địa chỉ: ………………….

Tôi, ……. – Công chứng viên Văn phòng Công chứng viên…………… ký tên dưới đây:
CÔNG CHỨNG:
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Số ……………, …… được giao kết giữa:
BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (Bên A):
Ông ………………. và vợ là bà ……………….., có số CMND và địa chỉ như trên.

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (Bên B):

Ông ………………… và vợ là bà ……………………, có số CMND và địa chỉ như trên.

– Hai bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của hợp đồng;
– Tại thời điểm công chứng, hai bên giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo qui định của pháp luật;
– Tại thời điểm công chứng, các bên giao kết hợp đồng đã xuất trình trước Công chứng viên Bản chính“Giấy chứng nhận ……………………..” nói trên;
– Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của Pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
– Hai bên giao kết đã đọc lại hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
– Hợp đồng này có 07 Điều, ….. tờ, ….. trang (trong đó có 01 trang bìa và 01 trang lời chứng), được lập thành 05 bản chính:
+ 01 bản chính lưu tại Văn phòng Công chứng ………
+ 01 bản chính lưu tại cơ quan đăng ký nhà đất;
+ 01 bản chính lưu tại cơ quan Thuế;
+ 02 bản chính cấp cho hai bên.

Trên đây là mẫu hợp đồng mua bán nhà đất mới nhất do Hoangcau.vn cập nhật. Chúc quý khách hàng thịnh vượng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.