Quy hoạch 1/2000

quy hoạch 1/2000

Quy hoạch chi tiết xây dựng là một bước quan trọng đối với các chủ đầu tư. Trong giai đoạn quy hoạch chi tiết gồm quy hoạch chi tiết 1/2000 và quy hoạch 1/500. Trong bài này Hoangcau sẽ giúp bạn tìm hiểu quy hoạch 1/2000 là gì? Nó có ý nghĩa gì trong việc quy hoạch đất đai nhé!

Quy hoạch 1/2000 là gì?

Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 là bước triển khai của quy hoạch chung xây dựng đô thị. Đây là quá trình làm cơ sở cho việc triển khai lập và quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500.

Nội dung của quy hoạch 1/2000 bao gồm bản đồ không gian, kiến trúc cảnh quan, bản đồ thể hiện tổng mặt bằng sử dụng đất, các sơ đồ đơn tuyến hạ tầng kỹ thuật và cơ điện, quy hoạch giao thông.

Phân biệt với đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 – đồ án quy hoạch xây dựng. Đồ án 1/2000 được gọi là đồ án quy hoạch chi tiết. Đây là 2 giai đoạn của quá trình quy hoạch chi tiết. Không nên hiểu theo sự khác nhau về tỉ lệ bản đồ hay hai trường hợp quy hoạch.

Ý nghĩa của quy hoạch chi tiết 1/2000

quy hoạch 1/2000

Giai đoạn này thực chất là quy hoạch mang tính định hướng cho cả khu đô thị (khu công nghiệp, khu chế xuất, khu nhà ở, khu du lịch….) với mục đích quản lý xây dựng.

Trong giai đoạn quy hoạch này chưa có thiết kế chính thức cho bất cứ công trình kiến trúc cụ thể nào.

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 giúp xác định mạng lưới đường giao thông và quy hoạch sử dụng đất (bao gồm các chỉ tiêu ô phố như: diện tích ô đất,mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao tối đa, tầng cao tối thiểu, chỉ giới đường đỏ,..)

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 do cơ quan nào thực hiện?

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 thường do địa phương thực hiện.

Tuy nhiên theo văn bản chấp thuận chủ trương và quy hoạch chung của khu vực, nếu các dự án mới ở các khu vực cho cáo quy hoạch 1/2000 thì các chủ đầu tư phải thực hiện.

Sau khi quy hoạch của dự án được phê duyệt thì các cơ quan quản lý nhà nước sẽ cập nhật vào quy hoạch chung của khu vực đô thị đó.

So sánh quy hoạch 1/2000 và quy hoạch 1/500

Tiêu chí

Quy hoạch chi tiết 1/2000

Quy hoạch chi tiết 1/500

Khái niệm

Giai đoạn 1 trong quy hoạch.

Là bước triển khai của quy hoạch chung xây dựng đô thị.

Cơ sở cho việc triển khai lập và quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500

Giai đoạn 2.

Là triển khai và cụ thể hoá quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000.

Là cơ sở để lập các dự án đầu tư xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng.

Gắn liền với 1 dự án cụ thể

Ý nghĩa/ mục đích Quản lý đô thị Xác định mối quan hệ giữa các công trình thuộc quy hoạch với các yếu tố bên ngoài của quy hoạch.

Nội dung

Lập các bản đồ không gian, kiến trúc cảnh quan, bản đồ tổng mặt bằng sử dụng đất, quy hoạch giao thông, các sơ đồ đơn tuyến hạ tầng kỹ thuật và cơ điện.

Chi tiết hóa đến từng công trình: dân số, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tổ chức không gian, kiến trúc, công trình hạ tầng, kiến trúc/thiết kế chi tiết của từng lô đất, đánh giá môi trường…

Người thực hiện

Chính quyền địa phương thực hiện hoặc chủ đầu tư

Chủ đầu tư

Cơ quan phê duyệt

 

Các cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng.

Hy vọng những thông tin trên đây sẽ giúp bạn hiểu thêm về quy hoạch 1/2000 là gì? Chúc bạn thành công!

3 thoughts on “Quy hoạch 1/2000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *